Hộp đang dùng bình thường,hôm qua cài lại win sáng nay em setup lại mở lên cứ báo lỗi :
volcano cannot connect to volcano server check whether the network is available,or you a proxy server


Các bạn làm như sau :
Cài VolcanoUtility_v2.8.2 xong đè tiếp VolcanoUtility_v3.0.5
Không được xem lại Driver của máy tính