Lý do là các bộ lọc tĩnh điện bảo vệ màn hình "ESD" bị lỗi dò rỉ lên gây ra các bệnh ngẫu nhiên về hiển thị màn hình..... Anh em chỉ việc thay nếu không có thì gỡ bỏ câu tắt

LG-D800, D801, D802, D803, VS980, Docomo L-01F..

Xử lý : Thay hoặc câu tắt FL13000, FL13001 : LG-F320L, LG-F320K, LG-F320S :