Con này nhận khách trong tình trạng máy lên nokia treo ,  các bạn tải file về múc ok - Link rom : Dowload
P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây .