Nhận máy treo logo wipe không hết lôi ATF plash nó một phát ok luôn .sẳng send file cho anh em nào cần dow về dùng nha link
Link Tải Về : Download