Cái này gọi là tay không bắt giặc dành cho ae không có box , ae tải về giải nén ra có file và tool , ae mở tool lên chọn như hình và múc qua usb rất nhanh .


Link : Download 
P/S : Chờ quảng cáo 5s rồi bấm bỏ qua quảng cáo đến link .