Dump từ máy sống 4GB
công dụng cứu những máy chết boot, repair imei
unbrick, imei không hợp lệ
máy chạy MT6572
Link Rom : Tải về 
http://ouo.io/b0Z4d
P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây nhé .