Rom OK cho AE , kể cả những máy bị sọc màng hình! mình đã test ok .
Link Rom : Tải về
P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây nhé .