Tình trạng máy mic nói bên kia ko nghe,và loa trong cũng ko nghe thấy gì,gỡ U21 ra làm chân đóng lại OK,đã test