Anh em ai gặp cứ phang tẹt ga
thay hoặc đóng lại nha , nhớ kiếm vỉ tạo chân trước khi gỡ ic nha.