Có lẽ do máy N105 rẻ tiền nên main cũng không được chất lượng :D
Đã gặp vài em N105 không nhận sim do đường sim I/O và Vsim chạm nhau