Nếu ae nào nhận máy 108 chạm trục tiếp mà tình trạng máy ko rớt nước máy đẹp mà bị chạm thì ae chú ý con tụ này nha gỡ nó là ok tránh tình trạng làm lan man qua pan khác. test ok trên nhiều máy.