Chia sẻ với anh em 1 phan iphone 5s không nhận sạc và usb. tuần trước mình nhận 1 con 5s cắm sạc bị cháy. sau khi thay ic usb u2 thì lên nguồn OK nhưng không nhận sạc. sau đó thay luôn ic nguồn cũng thế. không nhận sạc và usb nhưng tắt máy cắm sạc thì lại lên nguồn. anh em gặp tình trạng giống thì câu 2 con theo dưới hình nhé.