Nhận máy mất wifi và bluetoooth..thay em trong hình ok