Driver này mình đã test ok .
Link tải về : Download 
Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây nhé