Nhận con 520 tình trạng vô nước mất nguồn,đã qua tay thợ khác làm nhựa thông ngập từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau.bấm nguồn rung cái xoẹt rồi im ru.Cắm vào máy tính ko có tính hiệu,lôi box ra dump boot ok mà vẩn y như vậy,múc ic nguồn cũng not ok,cuối cùng múc ổ cứng,dump boot +flash lại ok