Máy bị treo logo , mở nguồn không lên up rom ok.
Link tải rom : Download
P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây nhé.