1- load tool ở links này về và cài đặt tool : Download 
2- yêu cầu điện thoại phải dc Root
3- cắm cáp USB và kết nối vs náy tính mở tool diệt virut lên nhấn vào REMOVE MONKEY VIRUS và để tool làm việc
4- chạy xong trên tool báo Done và điện thoại Reboot lại
5- Hưởng thụ thành quả nhé