File Tiếng Việt Build trên nền stock mới nhất hiện nay
Model: SM-G350E
Android Ver : 4.4.2
Build Number: G350EXXU0AOJ1

Link tải về : Download
P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây nhé.