Nhận máy trong tình trạng zin đét chưa sửa chữa. Bật nguồn kim nhíc lên 0.2a.


Theo kinh nghiệm đã làm mấy em. gỡ U2 thay em khác. được kết quả ok