Link tải Rom : Download
Link tải tool : Download + file crack : Download ( chép file này vào thư mục gốc của tool )
Link tải file .dll : Download