Lên các diễn đàn thấy anh em đang bàn luận về vấn đề này..Anh em bảo bây h chế độ máy bay phải có Best mới giải quyết được vấn đề này...Em thì xưa nay chỉ dùng Nokia Software Update For Retail là done.Hôm nay bằng vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình xin chia sẻ cho anh em :

Trước tiên anh em tải Tool:Nokia Software Update For Retail 4.3.2
Tải về : Download
Tool Windows Device Recovery Tool : Download

Sau đó setup như bình thường nhé...
Bây h Nokia Software Update For Retail 4.3.2 ko hoạt động online để anh em cắm vào đó cho nó tự down file...Nhưng hay cái nó lại có chế độ làm việc Offline...Vậy lấy file đâu ra để Flash
OK..Và đây là cách Ae mở tool Windows Device Recovery Tool kết nối điện thoại cho nó tự down file...
Khi down file xong...Ae vào đường dẫn:C/programData/Microsoft/Packages/Products/Rm Coppy File vừa down
(Anh em nhớ coppy đúng code của điện thoại nhé.Vì mỗi code Tool download và nhận dạng file khác nhau...)
Sau đó Paste file vừa coppy vào đường dẫn:C/programData/Nokia/Packages/Products/Rm
Bây h mở Nokia Software Update For Retail lên.Kết nối điện thoại...Chờ 15p Hưởng thành quả...
Chúc anh em thành công!