Chia sể với anh em, hôm nay mình nhận cây Lumia 630 cắm sạc mất nguồn cho vào đồng hồ thì treo 0,3 các bạn gỡ bỏ em trong hình nhé