Rom này mình được bác Tần Vương Quốc share, test ok.
Link tải về : Download
P/S : Bỏ qua quảng cáu sau 5 giây nhé.