Máy treo logo làm xog backup lại chia sẻ cùng mọi người luôn. File read dạng bin by Miracle Box.
Link tải về : Download
Pass : MTK6572_1605061708.bin