Free rom lvmobile lv 16 chíp spd sc7715 dạng bin read bằng merapitool cho ae cứu máy.
Link tải rom : Download