Khi máy bị treo logo mà tool không boot được thì phải chuyển qua Miracle, bắt buộc phải Read file ra trước sao lưu lại phòng trường hợp lỗi, sau đó tích vào Write để nạp phần mềm, lúc nạp nhớ tích chọn Only Fireware để tránh mất imei, contact service

Download Now