Nhận máy mã bảo vệ.lên google tìm rom up k có.thoi thi hard reset cho e nó cũng được.chẳng vào được recovery.
Cuối cùng làm liều : volume up + nguồn , được hình toàn tiếng tàu, ae di chuyển xuống dưới cùng rồi chọn ok.con android chạy là xong, ngồi đợi hút điếu thuốc lượm lúa.