Nhận khách cây iphone5 liệt toàn bộ cảm ứng tưởng do chết ic cảm ứng lên thay cả đôi ic cả trắng cả đen vẫn không hết mà đo ap cấp từ ic u15 xuất ra thì vẫn đủ sau một hồi soi xét thấy cuộn dây fl34 bị bay mất do ai đó tháo sốc két cảm ứng làm mất mình chấm một hạt thiếc thấy cảm ứng ngon luôn lên nhân tiện chia sẻ cho anh em .