Các bạn remove con tụ trong hình sau đó chạy lại phần mềm ok.