Bệnh này ăn no rồi xì kèo cho các chế
Hiện tượng cắm sim vào không có nhà cung cấp
Các chế đục trung tần ra mất công nha
Nguyên nhân hở chân quacom
Cách khắc phục câu 2 Điểm trên :