Vừa gặp 1 e 220 dùng box crack ok luôn chia sẻ cho anh em .
Link tải tool :

Download
Ae giải nén mở Miracle_Loader_2.27A.exe
Format done thôi
Yên tâm không mất imei