Chuẩn bị: APK . Sidesync
Làm theo video hướng dẫn ok.