Con này múc 10 phút done, không cần box nhé các bạn. Bạn nào cần giải pháp liên hệ mình.