Khi bạn chạy treo logo, chạy rom stock 1 file từ sammobile hay samsung - updates vẫn bị treo, thì có thể lấy rom full này về chạy, full file được lấy từ hãng nên nếu máy thật sự bị lỗi phần mềm thì khi chạy sẽ có thể làm máy khởi động hoàn toàn,Linh tải rom : Download

FULL FILE S4 I9500 I9500XXUHOK5 5.0_GTEAM
Stock rom full file Samsung S4 I9500 I9500XXUHOK5 5.0
Rom full S4 I9500 I9500XXUHOK5 5.0
Full file S4 I9500 I9500XXUHOK5 5.0
Full file I9500chạy khi bị treo logo S4 I9500 I9500XXUHOK5 5.0
Stock S4 I9500 I9500XXUHOK5 5.0
Factory firmware I9500
Arabic firmwares I9500
Multi file firmware I9500