Đây là 1 trong các pan gây ra lỗi trắng màn hình của nokia 130. Các bạn nối điểm khoanh tròn trong hình lại ok .