Con này Nokia Software Recovery Tool múc trong vòng 1 nốt nhạc.