Máy lên treo logo múc phát ok.
Link tải rom : Download