Có thể up từ bất kỳ phiên bản, không cần Root trước
>>> Ổn định, đầy đủ ngôn ngữ, đã fix hết lỗi. Hỗ trợ fix treo logo do root, xóa app system,... 100 % thành công !!!

Link tải rom : Download