Nhận máy khách treo logo lên reset múc phát ok , up file lên các bạn gặp chiến cho nhanh.
Link tải rom : Download