Nhận máy tình trạng mất loa ngoài,sau khi đo đạc loa ok đè main ra làm.Củng như mọi khi thay con IC Audio WCD9310 là lụm lúa nay thay rồi vẩn không hết.vì không có sơ đồ mò từ sáng tới giờ mới ra bệnh em nó.

Thay IC âm thanh như hình 1 nếu không hết thay tiếp con ic 9 chân như hình 2 nhé anh em.