Nhận máy khách lên treo logo úp rom lên ok. Sẵn úp file đã test ok lên anh em gặp tải về múc cho nhanh.
Link tải rom : Download