Nhận máy khách lên treo logo up rom ok. Sẵn úp file đã test ok lên anh em gặp tải về múc cho nhanh.
Link tải rom :

 Download