Nhận máy khách treo logo, up rom lên ok , sẵn up file lên anh em gặp tải về múc cho nhanh.
Link tải rom : Download