Nhận khách máy bị khóa mật khẩu, lôi tool ra múc phát ok, sẵn úp luôn file lên anh em gặp tải về múc cho nhanh.

Link tải file : Download