Rom Unbrick fix treo logo viruss
vài hình ảnh sau khi úp rom.
iphone 6-6s fake MT6571
Mã main M718_V3.1

Linh tải : Download
Pass : hangfakenanvaidai