Nhận máy khách lên treo logo samsung úp rom ok, file đã test anh em gặp tải về múc cho nhanh.
Link tải rom : Download