Nhận máy tình trạng treo logo flash xong em nó tĩnh ngủ..
AE quất nhiệt tình..

Link rom : Download
P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây sẽ thấy link tải về.