Nhận máy tình trạng treo logo flash xong em nó tĩnh ngủ..
AE quất nhiệt tình..

Link rom :

Download