File Read Như File Hãng đỡ Fix Imei
Đã test ok , anh em mạnh tay múc
Link tải rom : Download 
Pass : NamNONNOT
P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây sẽ thấy link tải về .