Không chỉ có Bluetooth mà ngay cả Wi-Fi cũng có vấn đề trên iOS . Tất nhiên hãy chắc chắn kiểm tra kết nối mạng trước trên Router, Modem của bạn. Trong trường hợp kết nối mạng của bạn không có vấn đề gì trên các thiết bị khác, hãy truy cập vào Settings (Cài đặt) > Wi-Fi > chọn mạng Wi-Fi có vấn đề > chọn tiếp Forget This Network (quên mạng này) và sau đó kết nối lại.
Nếu đã làm cách trên mà không khắc phục được lỗi Wi-Fi, hãy làm theo các bước tương tự như Bluetooth: reset lại toàn bộ trong Settings (Cài đặt) > General (Cài đặt chung) > Reset (Đặt lại) > Reset Network Settings (Đặt lại cài đặt mạng).


Nếu không xử lý được các lỗi này các bạn liên hệ mình hướng dẫn nhé.
Liên hệ : Hậu Quảng Nam - Phone : 0902923968 
Địa chỉ : 210 - Phan Chu Trinh - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam